Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) Uk & Puk

 

Bij De Imme werken wij op alle dagopvanggroepen met Uk & Puk. Dit is een taalstimuleringsprogramma. Naast het stimuleren van taal- en spraakontwikkeling stimuleert Uk & Puk zowel de sociaal-emotionele als de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en geeft rekenprikkels. Uk & Puk werkt met thema's en binnen een thema zijn diverse woorden die actief spelenderwijs aangeleerd worden, gestimuleerd door liedjes, sport- & spelactiviteiten, knutselactiviteiten, voorlezen etc.                                                                                         

 

"Hallo, ik ben Puk. Hoe heet jij?"

Puk is de vrolijk gekleurde handpop uit Uk en Puk. Samen met Puk beleeft uw kindje de leukste avonturen. Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken… Maar ook samen liedjes zingen, naar verhalen luisteren, samen eten en tanden poetsen. Zo lokt Puk reacties uit die gunstig zijn voor de taalontwikkeling van uw kind.

 

Bij thema's zoals 'Knuffels', 'Hoera, een baby!', 'Oef, wat warm!' en 'Dit ben ik!' horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw kind en die zijn of haar ontwikkeling stimuleren.
Ook wanneer uw kind moeite heeft met het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal, is Uk en Puk een uitstekend programma. In het eigen tempo leert uw kind stapje voor stapje de Nederlandse taalvaardigheid vergroten.                                 

 

Maar Uk en Puk is meer dan alleen taal! In de activiteiten wordt ook aandacht besteed aan beginnend rekenen zoals bijvoorbeeld tellen, het verschil tussen groot en klein, of de begrippen te veel en te weinig. Ook komen de sociaal communicatieve vaardigheden aan bod, zoals opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen en werken.