Laatste nieuws

Dag van de Pedagogisch Medewerker - 17 september 2020

17 september 2020
Duizenden pedagogisch medewerkers ontvangen vandaag een persoonlijke bedankvideo in hun mailbox. Een...

Tips voor thuis. Zo maak je er samen met je kind thuis het beste van!

26 maart 2020
Kun je momenteel je kind niet naar school of naar de opvang brengen in verband met de uitbraak van h...

Dag van de Pedagogisch Medewerker 2019

19 september 2019
Een mooie traditie, die sinds 2002 wordt gevierd op de 3e donderdag van september. Ook dit jaar laat...

Minister Slob positief over interprofessionele samenwerking in Zwolle

07 mei 2019

"Mooi om te zien dat deze samenwerking van binnenuit komt. Het draait hier niet om het binnenhalen van een subsidie, het gaat echt om het belang van het kind." Dat zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens de bijeenkomst Werkveldraadpleging van de Campus Kind en Educatie in Zwolle. Prokino Kinderopvang is onderdeel van dit initiatief. De minister nam deel aan een rondetafelgesprek over Interprofessioneel werken in de praktijk in de regio Zwolle.

Het rondetafelgesprek werd gehouden in Hogeschool Viaa. Na de opening door Jacob Schaap (voorzitter CvB van Hogeschool Viaa) gaven 7 deelnemers onder leiding van gespreksleider Theo Rietkerk (bestuurder Landstede Groep) een pitch over het succes van Interprofessioneel werken in de regio Zwolle. De deelnemers waren afkomstig uit de sectoren kinderopvang, welzijn, educatie, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. De rode draad van de pitches was het zoeken naar samenwerkingen binnen verschillende domeinen. "Het blijkt vaak lastig om samenwerking in de praktijk handen en voeten te geven. Jullie laten hier zien dat er al ongelooflijk veel mogelijk is. Als ik voortaan vragen uit de Kamer hierover krijg, dan kan ik zeggen dat ze het op de Zwolse manier moeten doen", aldus Slob over de samenwerkingen tussen onderwijs en werkveld in Zwolle.

Na het rondetafelgesprek vonden er twee themarondes plaats over interprofessioneel werken. Deelnemers konden meer te weten komen over de domeinoverstijgende opleidingen van de Campus Kind en Educatie, initiatieven vanuit de arbeidsmarkt, onderzoek binnen de campus en de interprofessionele beroepspraktijk. Marjon Welmer, directeur Academie Social Work en Theologie bij Viaa, hoopt dat er verdere stappen worden gezet in de samenwerking. "We zijn dit project destijds gewoon gestart, zonder te kijken naar de haken en ogen. De kracht van de Campus Kind en Educatie is dat we gewoon doen. We geloven dat deze samenwerking in het belang van het kind is en dat bindt ons. Ik hoop dat we als opleiding en werkveld dit in de toekomst verder kunnen uitbouwen."

Campus Kind en Educatie
De Werkveldraadpleging is georganiseerd door de Campus Kind en Educatie uit Zwolle. Dit is een samenwerkingsverband van de KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede mbo, Menso Alting Zwolle en Prokino Kinderopvang. De Campus Kind en Educatie is opgericht om het domein overstijgend werken onder professionals die werken met jeugd te stimuleren. Het doel van interprofessionele samenwerking is om vanuit een gemeenschappelijke visie een geïntegreerde en vernieuwende aanpak vorm te geven, die tegemoet komt aan de behoeften van het kind. De professionals moeten over hun eigen vakgebied heen kijken en hun vakkennis verbinden met die van andere professionals.

Interprofessioneel werken
Het interprofessioneel werken komt voort uit een aantal ontwikkelingen. Zo is de beroepspraktijk van professionals die werken met jeugd veranderd. Voorheen was het voldoende om expert te zijn binnen het eigen vakgebied. Tegenwoordig wordt er van medewerkers verwacht dat ze over de grenzen van hun eigen professie heen kunnen kijken en kunnen samenwerken met andere professionals in de zorg voor jeugd.