Zorg verbonden met het alledaagse leven

Prokino Zorg Brabant

In de provincie Brabant heeft Prokino Zorg, voorheen onder de naam T-Care, ruim 15 jaar ervaring met de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij wie sprake is van een psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. We ondersteunen hierbij ook het gezin of netwerk. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. We bieden onze zorgactiviteiten aan gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of vanuit Zorg in Natura (ZIN). Wij zijn werkzaam in heel Brabant.

Samen komen we verder dan alleen