Samen komen we verder dan alleen

Prokino Zorg Nijmegen, zo gewoon mogelijk

Prokino Zorg Nijmegen biedt in Nijmegen en Velp ondersteuning aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun familie in een zo normaal mogelijke setting. Middenin een woonwijk in Nijmegen-Noord, in een aantal grotere en kleinere woonhuizen, bieden wij zowel kort als langdurig verblijf en kamertraining. Bovendien zijn er twee gezinshuizen in Nijmegen en Velp. Daarnaast biedt Prokino Zorg ambulante begeleiding op maat.

Zorg in de context van het alledaagse leven

Al bijna 80 jaar zorgen wij in Nijmegen in onze leefgroepen en in onze gezinshuizen voor kinderen van ouders met een varend of trekkend bestaan. Vanuit deze ervaring hebben we een aantal jaren terug onze dienstverlening uitgebreid met een mooi zorgaanbod. Wij bieden zorg aan jongeren en hun ouders, bij wie de opvoedsituatie is vastgelopen. Hierbij is zowel begeleiding in de thuissituatie als een (tijdelijk) verblijf in een van onze woonvoorzieningen mogelijk. Kenmerkend voor onze zorg is onze ‘zo gewoon mogelijke' benadering waarbij we zorgvragen oppakken in de context van het gewone alledaagse leven. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de vraag van de cliënt, maar ook naar de rol die de omgeving daarin kan spelen. De focus ligt daarbij op zelfredzaamheid en participatie ongeacht de beperking of het probleem.

Aanpak op maat

Met de jongere, ouder(s), sociaal netwerk en de ambulant begeleider stellen we een plan van aanpak op. Hierin maken we afspraken over de doelen voor de komende periode en hoe we daar met elkaar aan gaan werken. Onze medewerkers staan naast de jongere om hem of haar te helpen om de gestelde doelen te bereiken. We knippen grote doelen op in overzichtelijke subdoelen, helpen focussen, trainen vaardigheden en geven positieve bekrachtiging. Einddoel is dat iedere jongere maximaal zelfredzaam en toegerust is op alle leefgebieden om op een fijne manier aan de samenleving te kunnen deelnemen.

 

Zorg verbonden met het alledaagse leven

 

Ons zorgaanbod


In Nijmegen en omgeving bieden we een mooi zorgaanbod waarbij zowel begeleiding in de thuissituatie mogelijk is als
een (tijdelijk) verblijf in een van onze woonvoorzieningen.


Prokino Zorg biedt in de regio Nijmegen door middel van (tijdelijke) ondersteuning kinderen en hun familie een passende oplossing in een zo normaal mogelijke setting. Wij bieden onder meer een logeerhuis, vervangend wonen, verschillende vormen van ambulante begeleiding, kamertrainingen (begeleid wonen voor 16 jaar en ouder), gezinshuizen, observatie, diagnostiek, nazorg en waakvlambegeleiding na afronding van een project.