Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding op een 'zo gewoon mogelijke' manier.

 

Prokino Zorg Rotterdam Rijnmond

Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die in de knel zitten bij het opgroeien. Samen zorgen we ervoor dat zij weer een stabiele basis krijgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Prokino Zorg is onderdeel van Stichting Meander-Prokino, een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Wij staan voor de kans voor ieder kind, jongere of jong volwassene om in een veilige omgeving van elkaar te leren en talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door hem of haar in samenhang en samenwerking met de leefomgeving te stimuleren en (waar nodig) te begeleiden of te ondersteunen. Prokino Zorg biedt ondersteuning en begeleiding, dichtbij en op een zo gewoon mogelijke manier. Dat kan door ambulante zorg thuis of in de andere dagelijkse situaties zoals school of een vereniging. Wanneer de vragen (tijdelijk) te groot zijn, maken we gebruik van onze woonvoorzieningen. Stichting Meander-Prokino heeft als uitgangspunt dat werken met en voor kinderen en jongeren mensenwerk is, waarvoor onze deskundige medewerkers zich met hart en ziel inzetten. Deze inzet is de basis voor professionaliteit en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Samen komen we verder dan alleen