De juiste hulp

In de provincie Utrecht bieden we vanuit Prokino Zorg woonbegeleiding aan voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. We zijn er voor hen die, door omstandigheden, (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Samen zorgen we ervoor dat zij weer een stabiele basis krijgen en dat zij zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving.

Zo kort of lang als nodig is

Ieder kind en iedere situatie is uniek. Daarom begeleiden we jongeren in hun individuele doelen en uitdagingen. Soms kan dat kortdurend zijn, maar sommige jongeren blijven ook enkele jaren bij Prokino Zorg onder begeleiding. Naast de begeleiding van onze pedagogisch medewerkers leren de jongeren ook van elkaar en doen zij sociale contacten op.

 

Ons aanbod jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar:

Leefgroep

(12 tot en met 18 jaar)

In de leefgroep krijgen jongeren die (tijdelijk) niet thuis of in het eigen netwerk terecht kunnen een veilige basis met 24 uur per dag begeleiding. Afhankelijk van de situatie verblijven de jongeren tussen de 1 en 4 jaar op de leefgroep, totdat terugkeer naar huis weer mogelijk is of tot zij zelfstandig kunnen wonen. De locatie van de woonbegeleiding in de leefgroep is in Nieuwegein.


Lees meer

De juiste hulp voor ieder kind.

Met begeleiding en ondersteuning van de juiste experts. Zo kort of lang als dat nodig is.

Samen komen we verder dan alleen


Met een netwerk van partners uit de GGZ en Jeugdhulp biedt Prokino Zorg de juiste zorg en expertise die de jongere nodig heeft. Waar mogelijk betrekken we de ouders of verzorgers in de stappen de we nemen om de jongere te begeleiden naar zelfstandigheid.

 

Contactpersoon jeugdzorg Utrecht

Ben je als verwijzer op zoek naar woonbegeleiding voor een jongere? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Utrecht? Neem dan contact op via ons contactformulier.