Op een liefdevolle, professionele en persoonlijke manier helpen wij
kinderen bij het ontwikkelen van talenten.

Uw kind op de juiste plek

Het ene kind heeft een voorspoedige start in het leven terwijl dat voor een ander kind minder vanzelfsprekend is. Ook de ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Wij geloven dat ieder kind talenten heeft en de mogelijkheden in zich heeft om die te ontwikkelen. Daarom biedt Prokino Zorg op diverse locaties in Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Hoevelaken en Nijkerk een passende plek voor kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Of een kind nu een ontwikkelings-achterstand, gedragsprobleem, autisme spectrum stoornis of een medische hulpvraag heeft. De meeste kinderen kunnen bij ons terecht. Ook wanneer er nog geen diagnose bekend is.

Zo gewoon mogelijk

Wij begrijpen dat je als ouder wilt dat je kind zo gewoon mogelijk kan meedoen. Daarom is ‘zo gewoon mogelijk' het uitgangspunt voor al onze zorggroepen en begeleiding. Onze begeleiding sluit aan bij wat kind en gezin nodig hebben om zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Die begeleiding kan plaatsvinden in een groep, op locatie, maar bijvoorbeeld ook op school, in de kinderopvang of thuis. Meer weten? Bel ons gerust 033-2460461 (Nijkerk & Hoevelaken) of 0341-427249 (Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde).

 

Passende
begeleiding
voor ieder kind

 

 

Een overzicht van producten schiet altijd tekort. Het gaat natuurlijk om de vraag wat een individueel kind nodig heeft. Door samen te werken met met collega-organisaties, onderwijs en door de inzet van professionals als ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten of logopedisten, kunnen wij ons aanbod van begeleiding en jeugdhulp voor elk kind op maat aanbieden.

Vroegdiagnostiek

Voor kinderen van 0 tot 7 waarbij de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk is.

Als ouder merk je dat de ontwikkeling van je kind anders loopt dan bij leeftijdgenoten. Je maakt je zorgen en begrijpt het gedrag van je kind niet. Je wilt graag zo vroeg mogelijk weten wat er aan de hand is en antwoord vinden op je vragen. In de groep worden de kinderen geobserveerd en onderzocht. De ouders krijgen advies over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast is ambulante observatie en diagnostiek mogelijk, bijvoorbeeld in de klas of thuis.

Praktische informatie

Kinderopvang Plus

Behandelgroep voor 0 tot 5 jarigen die een extra hulpvraag hebben

De Plusgroep is voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of een medische hulpvraag. In deze groep kunnen zij zich verder ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiders. Wij werken hier samen met het kind en de ouders aan individuele doelen.

Praktische informatie

Buitenschoolse opvang +

Opvang met extra aandacht voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Op de BSO+ vinden kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers en leuke activiteiten. In een kleine groep met een duidelijke structuur vinden kinderen volop speelmogelijkheden en ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten. Daarnaast is er ruimte voor individuele leerdoelen.

Praktische informatie

Zorgonderwijsgroep

Voor kinderen van 3 tot 7 jaar die (nog) niet naar school kunnen.

De Zorgonderwijsgroep is bedoeld voor kinderen waarbij de stap naar regulier onderwijs nog iets te groot is, bijvoorbeeld omdat zij extra tijd en begeleiding nodig hebben om te kunnen meedoen. De kinderen bereiden zich voor op het volgen van onderwijs en ouders krijgen advies over het type onderwijs dat het beste bij het kind past. De kinderen krijgen in deze groep een gestructureerd dagprogramma aangeboden, in een kleine setting. Zo zorgen we samen voor een goede start op school.

Praktische informatie

Jeugdhulpgroep

Een plek voor kinderen van 3 tot 7 jaar
waar extra begeleiding vanzelfsprekend is

De Jeugdhulpgroep is een behandelgroep voor jonge kinderen. Kinderen met gemiddelde intellectuele mogelijkheden bij wie de ontwikkeling of het gedrag extra aandacht vraagt, kunnen hier samen met andere kinderen opgroeien, spelen en leren.

Praktische informatie

Individuele begeleiding

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

Met de individuele begeleiding van Prokino krijgen kinderen en jongeren met een extra hulpvraag begeleiding in het dagelijks leven. De begeleiding sluit aan bij de ontwikkelingsfase van het kind of de jongere. Zo is de begeleiding van bijvoorbeeld huilbaby's anders dan bij schoolkinderen die leren zelf problemen op te lossen.

Praktische informatie

Gezinsbegeleiding

Een steuntje in de rug voor gezinnen met kinderen
van 0 tot 18 jaar

De gezinsbegeleiding van Prokino helpt ouders en hun kinderen beter te functioneren in het gezin. Zo helpen we mee om het gezin tot een fijne en veilige plek te maken waar alle gezinsleden zich op hun gemak voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Praktische informatie

CONTACTGEGEVENS

Regiokantoor Harderwijk - Ermelo
Van Asch van Wijcklaan 10
3853 KV Ermelo
gelderland-zorg@prokino.nl
0341 427249


Regiokantoor Nijkerk - Hoevelaken
Watergoorweg 44 A
3861 MA Nijkerk
gelderland-zorg@prokino.nl
033 2460461

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Aanmelden

> Download de regio brochure

> Wachtlijsten