Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding op een 'zo gewoon mogelijke' manier.

 

Welkom bij Prokino Zorg Zuid-Holland

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar met extra ontwikkelings- en opvoedingsvragen en hun gezin. Wij bieden begeleiding dichtbij: dichtbij het kind, het gezin, de school en de vrije tijd. Dit doen we door diverse vormen van begeleiding, zowel individueel als groepsgericht, op maat aan te bieden en binnen situaties waar de hulpvraag zich voordoet. Wij hebben flexibele werktijden zodat de begeleiding kan geïntegreerd worden binnen situaties als de peuterspeelzaal, de kinderopvang, het onderwijs, de sport- en muziekvereniging, het gezin of andere situaties.

Samen komen we verder dan alleen