Prokino Zorg

 

Stichting Prokino is een maatschappelijke organisatie gericht op de stimulering en ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We zijn actief op het gebied van jeugdhulp, gezinsbegeleiding, individuele begeleiding, opvoedondersteuning, kinderopvang en trainingen.

 

Vanaf 1 januari 2015 hebben we de krachten en expertise binnen Prokino gebundeld in "Prokino Zorg". Op deze manier kunnen we nog beter inspelen op de veranderende omgeving en de zorgvraag van onze doelgroepen. Met de expertise en kennis die daarvoor nodig is, zorgen we voor een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Onze kracht ligt in onze toegankelijkheid en in onze 'zo gewoon mogelijk' benadering. Prokino biedt begeleiding op maat, zoveel mogelijk in de eigen wijk, binnen het eigen netwerk. Eerst uitgaan van de eigen kracht, daarna de vorm van ondersteuning bespreken.