Skip to Content

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding op een 'zo gewoon mogelijke' manier.

 

 • Individuele begeleiding kinderen en jongeren
 • Gezinsbegeleiding
 • Begeleid (kamer) wonen
 • Begeleiding op de kinderopvanggroep
 • Waakvlambegeleiding
 • Logeerhuis
 • Ga naar de regio >>
 • Individuele begeleiding kinderen en jongeren
 • Individuele begeleiding (jong) volwassenen
 • Individuele begeleiding volwassenen
 • Groepsbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Begeleid (kamer) wonen
 • Begeleiding op de kinderopvanggroep
 • Ga naar de regio >>
 • Individuele begeleiding kinderen en jongeren
 • Individuele begeleiding (jong) volwassenen
 • Individuele begeleiding volwassenen
 • Groepsbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Kamers met doorgroei
 • Multidimensionale Familietherapie (MDFT)
 • Ga naar de regio >>
 • Wonen op de Leefgroep
 • Wonen op het Kamertrainingscentrum
 • Wonen op de Structuurgroep
 • Begeleid Wonen 18-/18+
 • Gezinnen in de opvang
 • Wonen in het Fasehuis
 • Meidengroepen
 • Begeleiding op de kinderopvang
 • Multidimensionale Familietherapie (MDFT)
 • Ga naar de regio >>
 • Vervangend wonen
 • Observatie, diagnostiek en advies
 • Ambulante begeleiding
 • Kamertraining
 • Logeerhuis
 • Gezinshuis
 • Ga naar de regio >>
 • Individuele begeleiding kinderen en jongeren
 • Gezinsbegeleiding
 • Begeleiding op de kinderopvanggroep
 • Waakvlambegeleiding
 • Ga naar de regio >>
 • Vroegdiagnostiek
 • Kinderopvang Plus
 • BSO Plus
 • Zorgonderwijsgroep
 • Jeugdhulpgroep
 • Individuele begeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Ga naar de regio >>
 • BSO +
 • Specialistische peuteropvang
 • Individuele begeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Logeerhuis
 • Ga naar de regio >>
 • Individuele begeleiding kinderen en jongeren
 • Gezinsbegeleiding
 • Begeleiding op de kinderopvanggroep
 • Waakvlambegeleiding
 • Ga naar de regio >>
 • Vervangend wonen
 • Observatie, diagnostiek en advies
 • Ambulante begeleiding
 • Kamertraining
 • Logeerhuis
 • Gezinshuis
 • Ga naar de regio >>
 • Vervangend wonen
 • Observatie, diagnostiek en advies
 • Ambulante begeleiding
 • Kamertraining
 • Logeerhuis
 • Gezinshuis
 • Ga naar de regio >>

 

Verspreid over verschillende regio's in Nederland bieden wij begeleiding op maat. Zoveel mogelijk in de eigen wijk en binnen het eigen netwerk. Hierdoor geeft elke regio op een andere manier invulling aan de zorg en begeleiding.

Klik op uw regio voor het zorgaanbod.

Samen komen we verder dan alleen

 

Bij Prokino Zorg begrijpen we dat het lastig voor te stellen is hoe de genoemde zorg er in de praktijk uitziet. Om u een beter beeld te geven van de zorg die Prokino kan bieden hebben we hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk beschreven.

Zorg verbonden met het alledaagse leven

 

Prokino Zorg, zo gewoon mogelijk

Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding. Liefst op een zo gewoon mogelijke manier. Dat kan door ambulante zorg in te zetten daar waar vragen ontstaan. Bijvoorbeeld thuis, of in de andere dagelijkse situatie bij bijvoorbeeld de kinderopvang, op school of een vereniging. Wanneer de vragen (tijdelijk) te groot zijn om daar waar ze ontstaan op te pakken, maken we gebruik van onze specialistische voorzieningen. Dan wonen kinderen, jongeren of jonge gezinnen tijdelijk bij ons in onze kamertrainingscentra, gezins-opvang of begeleid wonen-projecten. Prokino Zorg kent geen wachttijden.

Al meer dan 100 jaar een ‘zo gewoon mogelijke' benadering

Onze kijk op zorg komt voort uit onze geschiedenis. Op onze internaten en gezinshuizen zorgen wij al meer dan honderd jaar voor kinderen van ouders met een varend of trekkend bestaan. We geven, altijd samen met ouders, invulling aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij vanuit onze ‘zo gewoon mogelijke-benadering' omdat wij de overtuiging hebben dat vragen erbij horen en dat deze er zijn om opgelost te worden. Hierdoor hebben wij in de loop der jaren brede ervaring opgedaan bij het opvoeden en verzorgen van een diverse groep kinderen en jongeren.

Onze zorgmogelijkheden

Met deze ervaring hebben we onze dienstverlening uitgebreid naar een landelijk zorgaanbod. Verspreid over Nederland bieden wij diverse vormen van begeleiding op maat. Zoveel mogelijk in de eigen wijk, binnen het eigen netwerk en met inzet van mensen uit de directe omgeving. Dit biedt de cliënt niet alleen een vertrouwd vangnet, maar ook de kans om zijn eigen leven te blijven leiden. Alles zo gewoon mogelijk. Bekijk welke zorg we bieden in uw regio.